De Restauratie in beeld

Werkwijze Restauratie Atelier Woerden

Het herstellen van een beschadigd of vervuild schilderij is de specialiteit van Kunst & Lijsten Atelier Oude Rijn / Restauratie Atelier Woerden. Daarnaast hebben wij een grote expertise met tekeningen, litho’s en oude gravures. Wij krijgen met enige regelmaat ook opdrachten uit het buitenland.

AANPAK:
Na een eerste onderzoek en vaststellen van de conditie komt er – in overleg met u – een plan voor de behandeling. Is er vervuiling, is er schade, welke plekken moeten worden bijgewerkt? Welke materialen zijn nodig en wat zijn de keuzemogelijkheden? Hieruit volgt een opgave van de kosten die u kunt verwachten en de behandeling zoals we hebben afgesproken.